.

Referandumda Niçin Evet Diyoruz?


Prof. Dr. Osman Eskicioğlu*

 

Toplum aynı insan vücuduna benzer. İnsan vücudunda solunum, sindirim, dolaşım ve boşaltım sistemleri vardır. Toplumda da dini, ilmi, içtimai (idari siyasi) ve iktisadi kurumlar vardır. İnsan bünyesindeki organlar arasında kavga, dövüş ve savaş yoktur. Bugün ise toplumda kurumlar arasında savaş vardır. Toplum bünyesinde doku uyuşmazlığı vardır. Bu savaşı ve uyuşmazlıkları durdurmak için anayasa değişikliğine EVET diyoruz.

Bu toplumda asker sivil çatışması var. Bundan zarar gören ise tüm vatandaşlardır. Onun için bütün bünyenin bu zarardan kurtulmasını istiyoruz. Bunun için anayasa değişikliğine EVET diyoruz.

Bu toplumda din bilim çelişkileri var. Camide hutbede insanoğlunun topraktan yaratıldığını dinleyen bir öğrenci, lisede ve üniversitede bilim adına insanın maymundan geldiği iddialarını dinliyor. Din bilim çatışmasına son verilmesi ve din karşıtlığının bitmesi için bu anayasa değişikliğine EVET diyoruz.

İnsanın yeme, içme, giyme ve barınma; iş, eş ve aş seçme hakkı vardır. Giyim kuşam kılık ve kıyafet hakkı vardır ve bunlar bireysel haklardan olup bunlara kimse karışamaz ve yaptırım anlamında emredemez ve yasaklayamaz. Hâlbuki bugün kadınların ve kızların başörtülerine el uzatılmaktadır. Örtülü kızlarımız eğitim ve öğretimden mahrum edilmektedir. Bu zulümden başka bir şey değildir. Zulüm abad olmaz. Bu zulme dur demek için anayasa değişikliğine EVET diyoruz.

Tüm canlı varlıklar değişime tabi olup değişim kurallarını uygularlar. Onun için toplum durduğu yerde beton gibi donmuş olarak kalamaz. Toplum akan bir nehir gibidir, akar gider. O sebeple toplumda değişikliklere ihtiyaç vardır. Değişimi gerçekleştirmek ve toplumun önündeki engelleri kaldırmak için anayasa değişikliğine EVET diyoruz.

Din özgürlüğü için, herkesin kendi dinini istediği kimseden istediği yerden ve kurumdan serbest bir şekilde öğrenmesi talim ve terbiyesini görmesi eğitim ve öğretimini alabilmesi için anayasa değişikliğine EVET diyoruz.

Gerçek demokrasinin gelmesi, herkesin her yerde düşünce ve fikirlerini özgür bir şekilde ifade edebilmesi için, adı konuşan anlamına parlamenter demokrasi olan fakat gurup kararı alınarak konuşma yasağı getiren bu yasakçı zihniyete son vermek için, bu yarı veya çeyrek demokrasi tam demokrasi olabilmesi için bu anayasa değişikliğine EVET diyoruz.

Bu bir başlangıçtır; arkası gelir. Taş yuvarlanır, durmaz gider; önünü kesenleri de ezer gider. Bir çiçek açmakla bahar gelmez. Fakat tüm baharlar hep bir çiçekle başlar. Azı çok yapmak için işe başlamak, eksiği tamamlamak için el atmak gerekir. Bu bir başlangıçtır diyoruz ve anayasa değişikliğine EVET diyoruz.

Birey toplum; fert ve devlet dengesini sağlamak için, yöresel olanla küresel olanı belirleyip birlikte yaşamak için, zenginle fakir, okumuş ile cahil, esnaf ile memur, serbest meslek ve resmi görev icra eden toplumu meydana getiren herkesin kardeşçe yaşaması için, kültürümüzün kökenlerinde vatandaş kardeşliği vardır. Yeniden bu tüm vatandaşlar kardeştir inancına ulaşmak için bu anayasa değişikliğine EVET diyoruz.

Güneş doğudan doğar. Işık doğudan gelir. Kendimizin ailemizin çocuklarımızın ülkemizin geleceği için, hatta tüm insanlığın geleceği için, ışığın her tarafı tüm dünyayı aydınlatması için, gecelerimizin aydın, gündüzlerimizin aydın ve inşallah gözlerimizin aydın olması için bu anayasa değişikliğine EVET diyoruz.


*DEÜ İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğretim Üyesi


 

emailrol.gif (21439 bytes)

arrow1b.gif (1866 bytes)

.