.

"MİHENK"İ GÖRDÜM

Prof. Dr. Osman Eskicioğlu


İnsanoğlunun hayatı dünyada mihenge göre programlanmıştır. O yüzden insan için mihengin önemi insan hayatı ile eşdeğerdedir. Eğer insan ve toplum hayatında mihenk varsa, ölçü varsa, değer varsa ve değer yargıları varsa, o insan ve o toplum hayatını yaşıyor demektir. Ölçüsüz, mihenksiz ve terazisiz yaşanan hayat, ıztırap ve sıkıntıdan ibarettir. Her canlı var olmak ister, yaşayıp hayatiyetini sürdürmek ister. Ama canlı varlıkların hayatlarını devam ettirebilmeleri için uymaları gereken bir takım ölçü,kural ve kaideler vardır. Canlı varlıklar arasında en üst düzeyde olan insan ise bulunduğu mevkiye uygun bir şekilde en yüksek ölçü, kural, biçim ve şekillerle donatılmıştır. Onun için hep mihenge vurduktan sonra fikir ve düşüncelere sahip oluruz ve her türlü hareket ve davranışlarımızı mihenk süzgecinden geçirdikten sonra uygulamaya koyarız; eğer böyle yapmazsak insanlığımızı yaşamıyoruz demektir. "Mihenk" Batı Trakya Türk Azınlığı Vaaz ve İrşat Heyeti tarafından çıkarılmakta olan aktüel ve kültürel bir dergidir.
Derginin üzerinde mihenk ismini gördüğüm zaman bugün insanlık aleminin dinde, ilimde, ekonomi, siyaset ve aile hayatı gibi alanlarda ölçüsüz davranışları hemen hatırıma geldi. Ölçü ve mihengin kaybedildiği bir zamanda "Mihenk" adında bir dergi çıkarmak, yitirilmiş bu değerlere yeniden kavuşmaya ne kadar şiddetli bir ihtiyaç olduğunun açık bir delilidir. Bu ihtiyacı yürekten hisseden ve hissettiği için dergiye "Mihenk" adını veren bu ehl-i hizmet kardeşlerimizi candan kutluyor ve kalbi şükranlarımı sunuyorum.
Gerçekten bugün yeryüzüne baktığımızda 'şu toplum dinî, ilmî, ictimaî, idarî, siyasî, iktisadî ve ailevi yönden insanlık alemine örnek olabilir',diyebileceğimiz tek bir toplum görülmemektedir. Çünkü insanlar saydığımız bu alanlardaki mihenklerini, ölçü ve değerlerini kaybetmişlerdir. Bugün insanlığın doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden,faydalıyı zararlıdan ve adili gayr-i adilden ayırabilecek yepyeni bir mihenge ihtiyacı vardır. Bu mihenge ulaşmak o kadar kolay bir şey değil, bilakis çok zor bir iştir. Bu yepyeni bir medeniyetin doğmasına bağlı bir iştir. Bu, kainat kitabını yeniden okuma meselesidir. Bu, kitabın alfabesini yeniden yazmak demektir. Mihenk, doğruyu, hakkı ve hakikati bulmak için ölçmek ve ölçüm yapmak demektir. Kendi mihengine sahip olanlar, örnek kişilerdir. Örnek kişiler örnek toplum kurarlar. Örnek toplum, bütün kurumlarıyla dengeli,her alanda mihenkle hareket eden, ölçülü ve adaletli bir toplumdur. Örnek toplumda din ve vicdan hürriyeti vardır. Vicdanlara asla baskı yapılmaz. Herkes istediği dine girer veya girmez; yaşar veya yaşamaz. İlkeli, mihenkli toplumda devlet fertleri sömürmez;onun bireysel haklarını elinden almaz. Milliyeti ve dinine karışmaz. Dinî olanla ilmî olan, ahlakî olanla hukukî olan birbirinden ayrılmıştır. Ölçüleri olan dengeli toplumda aile, mutluluğun paylaşıldığı yerdir. Aile bireyleri birbirine vücuttaki hücreler kadar yakın ve bağlıdırlar. Artık ezilmiş, çözülmüş ve zedelenmiş bir aile değil; üyelerinin iş bölümüne sahip olduğu, hak ve görevlerin belirdiği, sevgi ve saygı temeline oturan, doğal bir uzviyet olan yepyeni bir aile tipi. Ailenin bir otel veya lokanta muamelesi gördüğü bir toplumdan sonra huzurlu bir hayatın yaşandığı yer olduğunu söylemek ancak mihenkli bir toplum için mümkündür.
Mihenkli toplum demek eşyanın tabiatına uygun ölçülere sahip bir toplum demektir. Böyle bir devlette insanlara eşit muamele yapılır.
Netice olarak mihenkli toplum, ilkeli toplum,kurallı toplum, hukuk toplumu ne derseniz deyin, böyle bir toplum dinî, ilmî, ictimaî (idarî, siyasî),iktisadî ve ailevi yönden oturmuş bir toplumdur. Bu kurumlar arasında tam bir iş bölümü ve anlaşma vardır. Biri diğerinin işine karışmaz; tam bir görev ve yetki dağılımı vardır. Böyle bir toplumda bireyler son derece mutlu, refah düzeyi yüksek ve geleceğe güvenle bakarlar. İşte "Mihenk" gelecekte böyle bir medeniyetin kurulacağının bir habercisi olarak kabul edilebilir.

 

 

emailrol.gif (21439 bytes)

arrow1b.gif (1866 bytes)

.