Şatibi
El-Muvafakat
İslami İlimler Metodolojisi

Şatibi

kaynak: www.darulkitap.com