Susturan cevap


Abbasi Halifesi Me'mun Imam-i Azam'i Kûfe'ye "kadi" tayin etmek istiyordu. Imam-i çagirdi ve bu niyetini açikladi. Imam-i Azam yönetimin yanlislilarina âlet olmamak için bu teklifi kabul etmedi. Halife'ye:

- Ben kadilik yapamam, diye cevap verdi.

Halife:

- Yalan söylüyorsun, sen kadilik yaparsin, deyince Imam-i Azam:

- Eger ben yalan söylüyorsam, yalan söyledigim için kadilik yapamam. Çünkü yalancidan kadi olmaz. Eger "yapamam" dedigim zaman dogru söylüyorsam, bu def'a sözümün geregi olarak kadilik yapamam, O halde her iki durumda da kadilik yapamam.

Imam-i Azam'in bu tarihî cevâbi mantik ilmnide bir delil ve önemli bir misâl olarak eserlerede geçmistir.


Kaynak: Diyanet takvimi, 31.05.1998