MÜBÂREK AYLAR, GÜNLER VE GECELER

1) Muharrem ayi:

Arabî aylarin hicrî tarih ile sene basi Muharrem ayi’dir. Ramazan ayindan sonra aylar içerisinde en hayirlisidir. "Zilhicce’nin sonuncu günü ile Muharrem’in birinci günü oruç tutanin orucu elli yillik günahina keffarettir" Hadis-i Serîf

Muharrem ayinin ilk Cuma gecesi: Tâhâ Sûre’si bir defa okunacak. 9, 10 veya 10 ve 11.nci günler (10.ncu gün Asûre günü) oruç tutulacak. 10.ncu gece yatsidan sonra 2 rek’at namaz kilinacaktir. Her rek’atinda; 1 Fâtiha-i Serîfe, 1 Ayet-el Kürsî okunup namazdan sonra 313 defa "Lâ ilâhe illâ ente sübhaneke inni küntü minezzâlimîn" 1 defa Tenzile Sûresi okunacaktir. Muharrem’in 10.ncu günü Kusluk vaktinde 8 rek’at namaz; her rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 1 Ayet-el Kürsî ile kilinacak, namazdan sonra 100 Ihlâs-i Serîf okunacaktir.

2) Sefer ayi:

Her Çarsamba gününde saat 10’da kilinan bir namazi vardir. Bu namaz 4 rek’attir. Her rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 7 kere Kadr Sûresi, 5 Ihlâs-i Serîfe, 1 Felâk, 1 Nâs Sûresi okunur. Namazdan sonra 313 defa "Allahümme yâ dafial belâya idfeg ânnel belâya vel kazaya fallahü hayrun hâfiza ve hüve erhamürrâhimiyn" okunarak, her gün 100 defa "inna nahnü nezzelnez zikrâ ve inna lehü le hâfizûn" okunur.

3) Rebiûlevvel ayi:

12.nci gecesi "Mevlîd-i Nebevi" gecesidir. Peygamber efendimizin (s.a.v) dünyayi sereflendirdikleri bu gecenin gündüzünde de oruç tutmak müstehaptir. Bu ay içinde mümkün oldugu kadar selâtü selâm çok okunmalidir.

4) Rebiûlâhir ayi:

Hayirli ömür, düsmana galebe ve kötü ölümden muhafaza için sabah aksam 3’er kere su duâyi okumalidir: "Sübhanallahi mil el-Mizan ve müntehel ilmi ve meblegar-riza ve zînetel-ars"

5) Cemâziyelevvel ayi:

Bu ayda normal zikirlere devam etmelidir.

6)Cemâziyelâhir ayi:

Bu ayda normal zikirlere devam etmelidir.

7) Receb-i Serîf ayi:

Allah'in ayidir. Bu aya oruçlu olarak girilmeli ve bu ayda Allah'a çok siginilmalidir. Bu ayin 1.nci günü oruç tutanlara; 3 senelik, 2.nci günü oruç tutanlara 2 senelik, 3.cü günü oruç tutanlara 1 senelik nâfile oruç sevâbi verilir. Hergün 100 defa Ihlâs-i Serîf okunacak, ilk gecesi 20 rek’at namaz (1 günlük kaza namazi) kilinir.

Regaib Gecesi: Receb ayinin ilk Cuma gecesidir. Bu gece oruçlu karsilanmalidir. Aksamla yatsi arasinda 12 rek’at namaz; her rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 5 Ihlâs-i Serîf okunacak, namaz sonunda ise; 101 defa istigfar, 101 defa Salavat-i Serîfe, 101 defa ise "Lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ serikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumitu ve hüve alâ külli sey’in kadîr" okunmalidir.

Mi’raç Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek’at namaz kilinir. 2 rek’atte bir selâm verilir. Her rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa "Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.

10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.

8) Saban ayi:

Resûlullah Efendimizin (s.a.v) ayidir. Çok salavat-i serîfe söylenmelidir. Hergün 100 defa "Kevser Sûresi" okunmalidir.

10 gün 100 defa "Yâ Latîf (c.c)"

10 gün 100 defa "Yâ Rezzak (c.c)"

10 gün 100 defa "Yâ Azîz (c.c)" okunmalidir.

Berâ(e)t Gecesi: Saban ayinin 15.nci gecesidir. Gündüzü oruçlu, gecesi ibadet ve zikirle geçirilmelidir.

9) Ramazan-i Serîf:

Ramazan ayi onbir ayin sultanidir. Ümmet-i Muhammed’in ayidir. Gündüzleri oruçla, geceleri teravih ile ihyâ edilir. Evveli rahmet, ortasi magfiret ve sonu Cehennem’den azad’dir. Istigfar, salâvat-i serîfe ve Kelime-i Tevhid sIkça ve çok söylenmelidir.

10 gün 100 defa "Yâ erhâmerrâhimiyn" (c.c)

10 gün 100 defa "Yâ gaffarezzünûb" (c.c)

10 gün 100 defa "Yâ mürkâbîn" (c.c) zikri yapilir.

10) Sevval ayi:

Bu ay içinde 6 gün nâfile oruç tutulursa, senenin tamaminin oruçlu olarak geçirilmis gibi sevap alinacagi bildirilmistir.

11) Zilkade ayi:

Haram aylardandir. Diger vakitlerde helâl olan bazi islerin haram oldugu aylardandir. Normal ibadete, nafilelere, zikirlere devam edilmelidir.

12) Zilhicce ayi:

Ilk on gün Allah (c.c) indinde çok kiymetlidir. "Bu günlerde her birinin orucu bir senenin orucuna, gecelerden her birinin ihyâsi da kadir gecesi’nin ihyâsina esittir" buyurulmustur. Bu on günden sonra 4 gün mü'minlerin ikinci bayrami olan mübârek Kurban Bayrami vardir. Bu bayramda Allah rizasi için Kurban kesilir. Kurbanin derisi de kendisi de ancak Allah içindir. Israf edilmez, dîn düsmanlarina verilemez. Etinden mü'minlere dagitilir, fakirler sevindirilir, derisi de bir Islâm hizmetine vakfedilir.

Arefe günü: Kurban bayramindan 1 gün evvelki gündür. Hadis-i Serîf’de "O gün oruçlu olan kimsenin, biri geçmis, biri de gelecek iki senelik günahlarinin tamamen magfur olacagini Cenab-i Allah'tan ümid ederim" buyuruldu.

Vacib Tekbir’ler: Arefe’nin sabah namazinin farzindan, Kurban Bayrami’nin dördüncü günü Ikindi Namazi’na kadar; farzlardan sonra 1 kere söylenir. Söylenisi: "Allahüekber Allahüekber, Lâ ilâhe illallahu Allahüekber, Allahüekber ve lillahil hamd" seklindedir.

100 istigfar, 100 Salâvat-i Serîfe, 1000 Ihlâs-i Serîf, 100 defa "Lâ ilahe illallahü vahdehu lâ serikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli sey’in kadiyr" okunur.

Kul hakki namazi: 4 rek’attir. Bu namaz yalniz senede 5 gün kilinir: Regâib Kandili, Berât Kandili, Ramazan ayinin son Cuma günü, Kurban arefesi günü, Muharrem’in 10.ncu günü.

1.nci rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe 3 Tekâsür

2.nci rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe 3 Kâfirûn

3.ncü rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe 3 Âyet-el Kürsî

4.ncü rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe 25 Ihlâs-i Serîf

Namazdan sonra 70 Salavat-i Serîfe okunur. Duâ yapilir.

Imani Muhafaza Namazi: Aksamla yatsi arasinda kilinir. 2 rek’attir. Her rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf, 1 Felâk, 1 Nâs sûreleri okunur.

Kabir namazi: Yatsi namazindan sonra oturarak kilinir. 2 rekattir. 1.nci rek’atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 1 Kâfirûn; 2.nci rek’atte 1 Fâtiha-i Serîf, 1 Ihlâs-i Serîf okunur.

Ana baba hakki namazi: 2 rek’attir. Israk’ten sonra kilinir. 1.nci rek’atte Fâtiha-i Serîf, ve Felâk; 2.nci rek’atte Fâtiha-i Serîf ve Nâs sûreleri okunur.

Istiane (yardim) namazi: 2 rek’attir. Gece namazindan sonra yahut israk’ten sonra kilinir. 1.nci rek’atte Fâtiha-i Serîf, Kâfirûn ve Ihlâs-i Serîf birer kere; 2.nci rek’atte Fâtiha-i Serîf, Felâk ve Nâs sûreleri (yine birer kere) okunur.

Abdest sükür namazi: Abdesti veya guslü müteakip kilinan namaz. 2 rek’attir. Kerahat vakti degilse kilmak menduptur. 1.nci rek’atte Fâtiha-i Serîf, Kâfirûn; 2.nci rek’atte Fâtiha-i Serîf ve Ihlâs-i Serîf sûreleri okunur.

Ramazan E. - 07/07/1998

© Ekrem Yolcu